Kamera Kayıtları İçin Aydınlatma Metni

Değerli Muhataplarımız,
AssemCorp Elektronik A.Ş. Olarak giriş-çıkış kontrol noktalarında, hizmet binalarımız, bina dış cephesi ve kat koridorları hizmet alanında bulunan güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina ve çevre güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapmaktayız. Kameraların kayıt işlemi Bilgi İşlem birimimiz tarafından işlenmekte, depolanmakta ve ilgili müdürlük tarafından denetlenmektedir. 32 güvenlik kemarası ile şirketimizin giriş çıkışları katları, depoları takip edilmekte ve kemara kayıtları 1 ay süre ile saklanmakta ve daha sonra güvenli bir şekilde imha edilerek imha işlemi kayıt altına alınmaktadır.

Kameralar Aracılığı ile İşlenen Kişisel Verileriniz
Kamera görüntüleri marifetiyle sizlerin video kayıtlarınız, araç plakalarınız, birlikte bulunduğunuz kişilerin görüntüleri işlenmektedir.
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. Maddesi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla bir hukuki yükümlülüğün yerin getirilmesi amacıyla, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, veri sorumlusunun meşru menfaati gereği veya farklı yasal hukuki sebeplerle otomatik yolla işlenmektedir.
Kişisel Verilerinizin Yurt İçine ve Yurt Dışına Aktarımı
İşlenen kamera kayıtlarındaki kişisel veriler kolluk kuvvetlerine, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep edilmesi durumunda yetkili idari ve adli makamlara, kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Sorumlusu Olarak İlgili kişilerin Hakları
6698 sayılı kanunun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri: Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 6698 Sayılı Kanun’un Kapsamıyla İlgili Olmak Üzere İlgili Kişi ile İletişim Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından www.assemcorp.com adresindeki KVKK/GDPR sayfasında yer alan iletişim adresleri üzerinden AssemCorp Elektronik A.Ş. Tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin mevzuatta belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. AssemCorp Elektronik A.Ş ilgili kişilerin söz konusu taleplerini değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. İlgili kişi olarak 6698 sayılı kanun ile ilgili taleplerinizi, Başvuru ve Aydınlatma Yükümlülüğü sayfamızdan gerçekleştirebilirsiniz. Kabul Etmeme ve İptal Hakkının Kullanılması Hakkında Kanun kapsamında kişisel veri kullanımıyla ilgili olmak üzere her türlü soru ve görüşleriniz için Başvuru ve Aydınlatma Yükümlülüğü sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz. Yukarıda yaptığımız açıklamalarla, sizleri bilgilendirmiş ve Aydınlatma Yükümlülüğümüzü yerine getirmiş bulunuyoruz. Kişisel verilerinizin silinmesini, güncellenmesini, anonimleştirilmesini, yok edilmesini veya kişisel verinizle ilgili başka yasal talepleriniz için Başvuru ve Aydınlatma Yükümlülüğü sayfamızdan veya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığı ile bize taleplerinizi iletebilirsiniz. İlgili kişi olarak 6698 sayılı kanuna uygun olarak mümkün olan en kısa süre içinde ya da yasal süreler içinde (30 gün) sizlere cevap verilecektir.

Dikkat! Bireysel amaçlar için kamera görüntüleri talep edenlere kesinlikle görüntüler verilmeyecektir. Kamera görüntüleri ancak mahkeme kararı, savcılıktan talep gelmesi durumunda veya kolluk kuvvetleri marifetiyle talep edilmesi durumunda temin edilebilecektir.

Başvuru Yapacağınız Veri Sorumlusunun Kimliği ve Açık Adresi
Veri Sorumlusu: AssemCorp Elektronik A.Ş.
Adresimiz: Şerifali Mah. Miras Sok. No:25 34775 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul Türkiye E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
KEP: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
İletişim linki: www.assemcorp.com

Yazdır e-Posta

Sosyal Medya

AssemCorp'u sosyal medyada takip edin!

AssemCorp Sosyal Medyada

 

        

En Son Tweetler

RT @6TL_Engineering: This week we have been in Turkey together with our partner @assemcorp visiting our customer @ecoplas_ , to install a 6…
RT @HakkoUSA: Happy New Year to one and to all, and to all a goodnight! Stay safe and we'll see you next year! #happynewyear #2023 #hakkou…
RT @JBCTools: ✨Thank you for making this year memorable!✨ #celebration #happynewyear #happyseason #handsoldering #JBCtoos #JBCfamily #mem…